Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

05:29
#512
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
05:28
8706 0117
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viakatalama katalama
05:28
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viakatalama katalama

June 29 2015

20:43
Chcemy tylko spokój i kogoś do kogo wracać, żeby na stare lata spojrzeć w lustro i nie płakać.
— kochamy ranić - huczu hucz
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viakatalama katalama
20:43

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
20:42
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viakatalama katalama
20:40
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viakatalama katalama
20:40
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viakatalama katalama
20:40
3893 85e1
Reposted fromchemist chemist viakatalama katalama
20:40

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viana-zakrecie na-zakrecie
20:39
0760 bfe0 500
Reposted fromginnyvere ginnyvere viakatalama katalama

June 28 2015

10:19
6482 2280
Reposted fromonlywhite onlywhite viainspirations inspirations
10:19
10:18
Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viainspirations inspirations
08:58
7355 26d3
Reposted fromSaturnine Saturnine viazapachsiana zapachsiana
08:58
8359 b398
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
08:57
Reposted frompanimruk panimruk viamaruuda maruuda
08:57
Reposted frompusiek pusiek viainspirations inspirations
08:57
9155 914a
08:57
2761 8637
Reposted frommartynkowa martynkowa viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl